Ωφελήματα Κατάρτισης:

Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης, ο άνθρωπος που γνωρίζει τα συστήματα και την καθημερινή τους χρήση, είναι καθημερινά στα σπίτια, τα γραφεία, τα ξενοδοχεία, τα κέντρα δεδομένων των τραπεζών και υποστηρίζει ενσύρματα δίκτυα επικοινωνίας χαλκού, οπτικών ινών,  ασύρματα δίκτυα WiFi και ειδικές καλωδιώσεις που απαιτούνται.

Η ραγδαία εξέλιξη στις τεχνολογίες IP επιβάλλει χρήση ειδικών καλωδιώσεων στα συστήματα τηλεφωνίας, ασφάλειας, WiFi,  αυτοματισμούς, μηχανογραφικά κέντρα, και απαιτείται ειδική εκπαίδευση που θα επιτρέπει στον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη να μπορεί να σχεδιάσει, εγκαταστήσει, μετρήσει και πιστοποιήσει τόσο ενσύρματα όσο ασύρματα δίκτυα.

Η τεχνολογία των φυσικών υποδομών και δικτύων επικοινωνίας εξελίσσεται με τη διευρυμένη χρήση των οπτικών ινών και εντός του γραφείου και της οικίας ώστε να καταστεί δυνατή η εξοικονόμηση ενέργειας και η ασφάλεια ανθρώπων και εξοπλισμού.  Η διευρυμένη χρήση της τροφοδοσίας των συσκευών μέσα από τα καλώδια δεδομένων (Power over Ethernet) έχει οδηγήσει στην εισαγωγή πολλών νέων τεχνολογιών και Ευρωπαϊκών κανονισμών οι οποίοι είναι απαραίτητοι στον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. Τέλος,  ο σχεδιασμός των ασύρματων δικτύων WiFi απαιτεί χρήση ειδικών προγραμμάτων και εξοπλισμού.

Σε όλες τις περιπτώσεις ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης καλείται να ελέγξει, να μετρήσει και να δώσει εγγύηση καλής λειτουργίας από τους οίκους κατασκευής του εξοπλισμού συνεπώς απαιτείται να έχει ειδική πιστοποίηση.

Στα μαθήματα θα αναλυθούν τα εξής θέματα: 

 1. Χαλκός
  1.1 Πρότυπα καλωδιώσεων χαλκού
  1.2 Συστήματα χαλκού
  1.3 Εγκατάσταση καλωδιώσεων
  1.4 Οργάνωση καλωδίων σε τηλεπικοινωνιακά κέντρα
  1.5 Ισοδυναμικές συνδέσεις γείωσης σε τηλεπικοινωνιακά κέντρα
  1.6 Τερματισμοί στα τηλεπικοινωνιακά κέντρα
  1.7 Τερματισμοί στους χώρους εργασίας
  1.8 Σήμανση
  1.9 Δοκιμές
  1.10 Αναγνώριση και λύση προβλημάτων
  1.11 Σύνοψη
 1. Οπτικές ίνες
  2.1 Βασικές αρχές οπτικών ινών
  2.2 Εγκατάσταση καλωδίωσης
  2.3 Οργάνωση καλωδίων σε τηλεπικοινωνιακούς χώρους
  2.4 Κοννέκτορες οπτικών ινών
  2.5 Τερματισμός καλωδίωσης οπτικών ινών
  2.6 Σήμανση
  2.7 Μετρήσεις

Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πιστοποιηθούν ως Certified Panduit Technician.

Τα μαθήματα είναι μια συνεργασία Σ.Ε.Η.Κ., C.P.S. CYPROSKILLS LTD & KAFKAS Institute of Training & Development.

Πληροφορίες Προγράμματος:

Ανώτατος Αριθμός Μαθητών: 28

Τα μαθήματα είναι μια συνεργασία Σ.Ε.Η.Κ. – C.P.SCYPROSKILLS LTD & KAFKAS Institute of Training & Development.

Ημερομηνίες
Διεξαγωγής
Διάρκεια
Κατάρτισης
Κόστος συμμετοχής
(Μη δικαιούχοι
επιχορήγησης ΑνΑΔ)
Επιχορήγηση
από ΑνΑΔ

Kαθαρό κοστος συμμετοχής

18/05/2020-27/05/2020 42 ώρες € 894,00+Φ.Π.Α. € 714,00 € 349,86

* Το Φ.Π.Α. επιστρέφεται από το Φόρο Εισοδήματος.

ΑΙΤΗΣΗ EΓΓΡΑΦΗΣ