Υλοποιημένα

/Υλοποιημένα
Υλοποιημένα2019-07-25T10:01:23+03:00
1012, 2019

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μαθημάτα στη Λευκωσία για Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Φ.Β. Συστημάτων ετοιμάζει ο Σ.Ε.Η.Κ. σε συνεργασία με τη C.P.S. CYPROSKILLS LTD. Σκοπός, η επιτυχής [...]

212, 2019

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ – ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)

Ωφελήματα Κατάρτισης: Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης, ο άνθρωπος που γνωρίζει τα συστήματα και την καθημερινή τους χρήση, είναι αυτός που εντοπίζει πιθανές δυνατότητες Αυτοματισμών και [...]

2211, 2019

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΦΟΣ)

Σειρά μαθημάτων με θέμα την Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Φ.Β. Συστημάτων ετοιμάζει ο Σύνδεσμος Αδειούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου σε συνεργασία με τη C.P.S. [...]

706, 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (PLC)-SIEMENS

Ωφελήματα Κατάρτισης: Η λογική μονάδα Logo!8 είναι παγκόσμια γνωστή για την εύκολη εγκατάστασή της, την απλή καλωδίωση, το φιλικό ως προς το χρήστη προγραμματιστικό [...]

2005, 2019

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)

Ωφελήματα Κατάρτισης: Σήμερα, o Εργολήπτης Ηλεκτρολόγος ζει και εργάζεται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Οι συνθήκες του περιβάλλοντος αυτού απαιτούν καθημερινά νέες δεξιότητες, νέες γνώσεις και [...]