Θεση Εργασιας απο την G4S
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΕ ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ